Fraud Blocker Trenutno postojeća energetska nalepnica

Koristimo internet kolačiće (cookies) i poštujemo Vašu privatnost kako bi imali optimalno iskustvo na našoj web strani.
Pogledajte Politiku privatnosti za više detalja.

Trenutno postojeća energetska nalepnica:
Važi do 28. februara 2021. godine

Upotrebom kućnih aparata koji štede energiju, štedite dragocene resurse i novac. Zato bi prilikom kupovine kućnog aparata trebalo da uzmete u obzir niske vrednosti potrošnje energije i vode. Od 1995. godine, evropska energetska nalepnica pruža standardizovane informacije o tome koliko energije i vode troše kućni aparati.
Na energetskoj nalepnici, koja je prikazana u nastavku, od 2012. godine navodi se klasa efikasnos- ti odgovarajućeg uređaja. Na njoj se takođe koriste jezički neutralni piktogrami koji pružaju dodat- ne informacija o uređaju, poput nivoa buke i kapaciteta, kao i potrošnje energije i vode. Na mašin- ama za pranje veša i mašinama za pranje sudova, energetska nalepnica trenutno identifikuje potrošnju energije i vode u vidu godišnjih vrednosti. U nastavku teksta, objasnićemo trenutno postojeću energetsku nalepnicu na primeru mašina za pranje sudova.

Primer energetske nalepnice za mašine za pranje sudova:
Na energetskim nalepnicama na mašinama za pranje veša navedene su tri dodatne klase efikasnosti iznad klase A: A+, A++ i A+++. Najviša klasa efikasnosti mašina za pranje sudova čak je do 30% efikasnija od klase A. Uređaji sa oznakom klase A ++ troše do 21% manje energije od proizvoda klase A. Godišnja potrošnja energije i vode na ovoj energetskoj nalepnici odnosi se na 280 standardnih ciklusa pranja godišnje.

Ključ

 1. Klasa energetske efikasnosti
 2. Potrošnja energije u kWh/godišnje (280 standardnih ciklusa pranja / godišnje)
 3. Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW
 4. Broj standardnih kompleta za ručavanje
 5. Klasa efikasnosti sušenja
 6. Potrošnja vode u litrima/godišnje (280 standardnih ciklusa pranja / godišnje)

Nova energetska nalepnica:
Važi od 1. marta 2021. godine

Tehnološki razvoj tokom poslednjih nekoliko godina rezultirao je većom koncentracijom proizvoda koji nose nalepnice klase A+ ili viših klasa. Shodno tome, nalepnica ne ispunjava svoju prvobitnu funkciju pružanja pomoći pri donošenju odluka o kupovini, kao što je to prvobitno činila. Ostali osnovni uslovi, kao što je ponašanje potrošača, takođe su se promenili. Zato je došlo vreme da se postojeća energetska nalepnica prilagodi. Prvi kućni aparati koji će imati novu nalepnicu biće: mašine za pranje veša, mašine za pranje i sušenje veša, mašine za pranje sudova, rashladni aparati i vinske vitrine. Od 1. marta 2021. godine, na ovim uređajima mora da postoji nova nalepnica prilikom prodaje u prodavnicama, na mreži itd. Budući da se ova nalepnica mora postaviti na ove uređaje pre ovog datuma, već bismo želeli da vam pružimo neke informacije o budućoj energetskoj nalepnici.

Najznačajnija promena na novim energetskim nalepnicama je uklanjan- je klasa energetskih efikasnosti sa oznakama plus, poput klase A+++. U budućnosti će se klasifikacija vršiti od A do G. Pored toga, koristiće se nove metode za merenje potrošnje energije i određivanje klase. Prema EU specifikacijama, trebalo bi da ove metode, u najvećoj mogućoj meri, uzmu u obzir upotrebu proizvoda u stvarnom životu i odraze prosečno ponašanje potrošača. To znači, na primer, da se potrošnja energije mašina za pranje veša, mašina za pranje i sušenje veša i mašina za pranje sudova više neće navoditi na godišnjem nivou već za 100 radnih ciklusa određenog uređaja. Za ove proizvode će takođe biti navedeno trajanje programa navedenog na nalepnici, koji je korišćen u testu. U slučaju mašina za pranje veša i mašina za pranje i sušenje veša, biće navedeno i maksimalno trajanje programa koje ne sme biti preko- račeno.

Probni program za označavanje mašina za pranje veša i mašina za pranje i sušenje veša takođe se menja. Novi program „Eco 40-60“ biće prikazan na panelu uređaja. Kad je reč o mašinama za pranje sudova, takođe će se promeniti sastav standardnog kompleta za ručavanje. Zbog svih ovih i drugih razloga, nije moguće direktno pretvoriti trenutne klase efikasnosti u nove klase. Pored toga, dodatne informacije o proizvodu takođe ćete moći da preuzmete direktno putem QR kôda koji je prikazan na energetskoj nalepnici. QR kôd upućuje vas u bazu podataka kojom će upravljati EU od 1.3.2021. Ovde možete pogledati i preuzeti listove sa podacima za sve uređaje za koje je potrebna nova energetska nalepnica. Pristup ovoj bazi podataka takođe je moguć putem interneta. Više informacija o novoj energetskoj nalepnici potražite na internet stranici:
www.bosch-home.com

Primer energetske nalepnice za mašine za pranje sudova:
Klasa energetske efikasnosti mašina za pranje sudova i dalje će biti zasnovana na programu „Eco“. Međutim, promenjen je standard koji se koristi prilikom testiranja. Na primer, za određivanje performansi čišćenja i sušenja, koristiće se šolje, šerpe i plastičan pribor, kako bi se bolje odrazilo stvarno ponašanje prilikom upotrebe. Ono što je novo jeste specifikacija trajanja programa „Eco“. Ovaj program je posebno ekološki prihvatljiv, idealan je za uobičajeno zaprljane sudove i najefikasniji je program u kombinaciji „potrošnje energije i vode“. Kao i kod mašina za pranje veša i mašina za pranje i sušenje veša, potrošnja energije će se bazirati na 100 ciklusa čišćenja.

Ključ

 1. QR kôd
 2. Klasa energetske efikasnosti
 3. Potrošnja energije u kWh / 100 radnih ciklusa (u programu „Eco“)
 4. Broj standardnih kompleta za ručavanje u programu „Eco“
 5. Potrošnja vode u litrima / radnom ciklusu (u programu „Eco“)
 6. Trajanje programa „Eco“
 7. Emisija buke izražena u (dB(A) re 1 PW) i klasa emisije buke

Mašine za pranje veša:
Jedna od glavnih promena na energetskoj nalepnici za mašine za pranje veša jeste program koji je korišćen tokom testiranja i na koji se odnose sve vrednosti na nalepnici. Kao na primer, potrošnja energije, koja će se zasnivati na 100 ciklusa pranja. Novi program „Eco 40-60“* pogodan je za pranje uobičajeno zaprljanih tkanina od pamuka, lana ili mešovitih vlakana koje se, na osnovu njihovog simbola za održavanje, mogu prati na 40 °C ili 60 °C. Navedene tkanine mogu se kombinovati u ovom ciklusu pranja. Program „Eco 40-60“ najefikasniji je program u kombinaciji „potrošnje energije i vode“.

Mašine za pranje i sušenje veša:
Trenutno postojeća energetska nalepnica za mašine za pranje i sušenje veša nije revidirana od kada je prvi put predstavljena 1996. godine, zbog čega se na njoj još uvek nalazi prvobitna skala od A do G. Budući da se mašine za pranje i sušenje veša češće koriste samo za pranje, nalepnica je podeljena na dva dela. Na levoj strani nalepnice navedene su vrednosti za kompletan radni ciklus „pranja i sušenja“. Na desnoj strani nalepnice navedene su vrednosti samo za ciklus pranja. Vrednosti koje moraju biti navedene na ovoj nalepnici samo za samo ciklus pranja odražavaju promene u pogledu obaveznih informacija za novu nalepnicu za mašine za pranje veša.

Zeichenerklärung

 1. QR kôd
 2. Klasa energetske efikasnosti**
 3. Ponderisana potrošnja energije** u kWh / 100 radnih ciklusa (u programu „Eco 40-60“)
 4. Maksimalan kapacitet
 5. Trajanje programa „Eco 40-60“
 6. Ponderisana potrošnja vode** u litrima / radnom ciklusu (u programu „Eco 40-60“)
 7. Klasa efikasnosti centrifuge**
 8. Emisija buke tokom ciklusa centrifuge izražena u dB(A) re 1 PW i klasa emisije buke
 9. ** Vrednosti se odnose na četvrtinu, polovinu kapaciteta i pun kapacitet.

  *Eco 40-60
  Da bi se postigla optimalna energetska efikasnost, za ovaj program je definisana optimalna temperatura pranja. Korisnik ne može da promeni ovu temperaturu. Stvarna temperatura pranja je navedena u uputstvu za upotrebu i, u zavisnosti od količine veša, može odstupati od odabrane temperature pranja radi uštede energije. Performanse pranja u skladu su sa zakonskim zahtevima.

Zeichenerklärung

 1. QR kôd
 2. Klasa energetske efikasnosti* (ceo radni ciklus)
 3. Klasa energetske efikasnosti* (ciklus pranja)
 4. Ponderisana potrošnja energije* u kWh / 100 radnih ciklusa (ceo radni ciklus**)
 5. Ponderisana potrošnja energije* u kWh / 100 radnih ciklusa (ciklus pranja)
 6. Maksimalan kapacitet (ceo radni ciklus**)
 7. Maksimalan kapacitet (ciklus pranja)
 8. Ponderisana potrošnja vode* u litrima / radnom ciklusu (ceo radni ciklus**)
 9. Ponderisana potrošnja vode* u litrima / radnom ciklusu (ciklus pranja)
 10. Trajanje programa (ceo radni ciklus)
 11. Trajanje programa „Eco 40-60“
 12. Klasa efikasnosti centrifuge*
 13. Emisija buke tokom ciklusa centrifuge izražena u dB(A) re 1 PW i klasa emisije buke

* Vrednosti se odnose na četvrtinu, polovinu kapaciteta i pun kapacitet. Dok se pranje i sušenje odnose na pola kapaciteta i pun kapacitet.
** Pranje i sušenje

Frižideri i zamrzivači:
Procedura za određivanje energetske klase sada je sveobuhvatni- ja. Ona uzima u obzir vrstu uređaja, princip rada, temperaturu u prostoriji, kao i broj i veličinu odeljaka za odlaganje. Ostali elementi na novoj energetskoj nalepnici u osnovi ostaju isti. Potrošnja energije i dalje će biti naznačena u kWh kao godišnja potrošnja („annum“). Na nalepnici se takođe nalaze informacije o ukupnoj zapremini svih odeljaka frižidera i zamrzivača, ako ih ima, kao i o emisiji buke i klasi emisije buke.

Vinska vitrina:
Kao i kod ostalih nalepnica, skala klasa energetske efikasnosti takođe se menja na nalepnicama vinske vitrine. Pored toga, na njoj će biti navedeni QR kôd i klase emisije buke. Kao i do sada, i dalje će biti navedena godišnja potrošnja energije i broj standardnih flaša vina koje se mogu skladištiti.

Ključ

 1. QR kôd
 2. Klasa energetske efikasnosti
 3. Potrošnja energije u kWh/godišnje (izmereno pod novim standardnim uslovima)
 4. Ukupna zapremina svih odeljaka zamrzivača
 5. Ukupna zapremina svih odeljaka frižidera
 6. Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW i klasa emisije buke

Ključ

 1. QR kôd
 2. Klasa energetske efikasnosti
 3. Potrošnja energije u kWh/godišnje (izmereno pod novim standardnim uslovima)
 4. Broj standardan flaša za vino koje se mogu skladištiti
 5. Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW i klasa emisije buke
Sigurna kupovina SIGURNA KUPOVINA
Vaša kupovina na našem sajtu je potpuno bezbedna i bez bilo kakvog rizika. Plaćate prilikom preuzimanja proizvoda i za svaki imate na raspolaganju određeni rok na zadovoljstvo.
detaljnije...
Način plaćanja NAČIN PLAĆANJA
Sve poručene proizvoda platite kada ih preuzmete. Plaćanje se vrši pouzećem i moguće je platiti gotovinom, karticama, i čekovima.
detaljnije...
Dostava DOSTAVA
Sve naše proizvode koje naručite putem naše online prodavnice, dostavićemo vam besplatno na teritoriji cele Srbije...
detaljnije...
UniCredit Bank AllSecure - Vaš Partner za Internet Trgovinu VISA MasterCard Maestro Verified by Visa MasterCard SecureCode

E-mail Newsletter

prijavite se na našu E-mail listu

Viber i SMS Newsletter

prijavite se na našu Viber i SMS listu

© 2024 Inelektronik. All rights reserved.